Célok

 

A Magyar Munkaügyi Alapítvány célja
 
A Magyar Munkaügyi Alapítvány célja különösen a munkajog és határterületei eredményeinek disszeminációja, így különösen előadások, konferenciák és képzések szervezése, tanulmányok publikálása, valamint internetes jelenlét munkaügyi-munkajogi portál üzemeltetése által, így lehetővé tenni a munka világára irányadó hatályos jogszabályok megismerését bárki számára.
 
Az alapítvány célkitűzése kettős közhasznú társadalmi cél elérése, egyfelől gyakorlati, másfelől elméleti szinten.
 
Az alapítvány elsődleges társadalmi célkitűzése az elméleti munkajog szintjén a munkajogi gondolkodás társadalmi erősítése, továbbá munkaügyi monitoringok megszervezése.
 
Az alapítvány másodlagos társadalmi célkitűzése a munkajog gyakorlati alkalmazása során az elhelyezkedés segítése, munkahelyteremtés, fiatal munkavállalóknak az Európai Unión belüli áramlásának segítése, különösen nyelvismeretük bővítésével, továbbá a munkavállalók biztonságos munkakörülményeinek és munkavédelmének megvalósítása, valamint jogsegélynyújtás rászorulók számára és tehetséges egyetemi hallgatók számára gyakorlati lehetőség biztosítása.