Kiadványaink

 

 

 

A fenti kiadvány célja az, hogy segítséget nyújtson a munkavállalóknak eligazodni a mai hatályos munkajog legalapvetőbb kérdéseiben. 

A kiadvány ára mellyel alapítványunk működését támogathatja: 1000.-Ft-tól

Megrendelhető az alapítvány e-mail címén keresztül:

info@magyarmunkaugyialapitvany.hu

 

munkaügyi akta 1/1

MUNKAÜGYI AKTA I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (2009)

Tartalom:

 • Dr.Ember Alex: Szociális koordináció az Európai Únióban

 • Nagy Róbert: Az álláskeresők támogatási rendszere Magyarországon

 • Dr.Farkas Csaba: A dolgozói részvény

 • Cserős László-Dr.Ember Alex: A munkabalesetek és a foglalkozási betegségek kivizsgálásának fontosabb feladatai

 • Dr.Fekete Norbert: Migráns munkavállalók az Európai Únióban

 • Dr.Farkas Tibor: Jár-e állásidőre táppénz? A Legfelsőbb Bíróság Mfv.III.10.117/2008-as ítéletének tükrében.


 munkaügyi akta 1/2

MUNKAÜGYI AKTA I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM (2009)

Tartalom:

 • Soósné Dr. Csikós Szilvia: A Sztrájkszabályzat kidolgozásának lehetőségei

 • Máriás Attila: A választható béren kívüli juttatások aktuális kérdései, figyelemmel a 2010-es változásokra

 • Dr. Kasza Péter Ferenc: A munka közjoga

 • Dr. Fekete Norbert: Az egyenlő bánásmód minimális követelményei a munkaerő-kölcsönzés kapcsán a 2008/104/EK irányelv tükrében

 • Dr. Ember Alex: Néhány gondolat a balesetbiztosítás átalakításának szükségességéről

 • Nagy Róbert: A Bérgarancia Alap működése hazánkban

 

 

munkaügyi akta 2/1

MUNKAÜGYI AKTA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (2010)

 

Tartalom:

 • Dr.Ficsór Katalin: Foglalkozás-egészségügy- a munkáltató szerepe az egészség és a munkaképesség megőrzésében

 • Dr.Faix Nikoletta - Dr.Nyögéri Zsolt: Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

 • Nagy Róbert: A munkavállalót megillető szabadságról

 • Dr.Ember Alex: Balesetbiztosítás a 883/2004/EK rendelet tükrében

 • Dr.Farkas Tibor: A határozott idejű jogviszonyról

 

 

 

munkaügyi akta 2/1

 

MUNKAÜGYI AKTA II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM (2010)

 

Tartalom:

 • Dr.Soós Andrea Klára: Védelem próbaidő alatt: a munkaügyi bíróságok legújabb gyakorlata

 • Dr. Turi Anikó Noémi: Nemzetközi trendek a kollektív munkaügyi vitában a gazdasági válság tükrében

 • Máriás Attila: a munkaügyi ellenőrzések fontosabb bizonyítási eszközei

 • Nagy Róbert: A gyermekgondozási segély (GYES) kérdésköre

 • Dr. Kasza Péter Ferenc: Indokolás nélküli felmentés: alkotmányosság, jogtechnika, jogpolitika

 • Dr.  Turi Anikó Noémi: Kollektív viták a multinacionális foglalkoztatóknál

 • Dr. Ember Alex: Réflexion sur le nécessité de la transformation de l'assurance-accident

 

 

 

 

munkaügyi akta 2/1

 

MUNKAÜGYI AKTA III. ÉVFOLYAM 1.SZÁM (2011)

 

Tartalom:

 • Dr. Kertész Judit: Jövedelem-letiltás az adóigazgatási eljárásban

 • Csomor Fanni – Máriás Attila: Külföldiek foglalkoztatására vonatkozó ügyintézési szabályok

 • Dr. Ember Alex: A gazdasági válság kezelése a munkajog eszközeivel

 • Samu Zoltán: Külföldiek foglalkoztatására vonatkozó szabályok

 • Csomor Fanni: A szakképzési hozzájárulás teljesítésének szabályairól a gyakorlati képzést szervező kötelezetteknek

 • Dr. Farkas-Molnár Tibor: Jogosult-e a képernyő előtt dolgozó munkavállaló szemüvegre?

 • Dr. Ember Alex - Dr. Fekete Norbert: The Principle of Cooperation in Labor Law  

 

 

munkaügyi akta 2/1

 

MUNKAÜGYI AKTA III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM (2011)

 

Tartalom:

 • Musa Imre: A foglalkoztatást segítő felnőttképzés

 • Dr. Ember Alex: A munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás
 • Dr. Kertész Judit - Dr. Semperger Éva: A hazai ítélkezési gyakorlat a kiszervezésekkel kapcsolatban

 • Nagy Róbert: A próbaidő intézménye
 • Musa Imre: A foglalkoztatást segítő felnőttképzés

 • Dr. Ember Alex - Dr. Fekete Norbert: Parties to Employment in the Hungarian Labor Law